موافقت نامه اصولی و فرآیند صدور مجوز تاسیسات گردشگری

فرآیند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری

پرسش های عمومی متقاضیان

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده متقاضيان احداث تأسيسات گردشگري

قوانین مقررات مربوط به مناطق آزاد

قوانین و مقررات حاکم به اکوتوریسم

قوانین و مقررات مالیاتی در حوضه سرمایه گذاری

مشوق ها و حمایت ها از سرمایه گذاری در صنعت گردشگری

نحوه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران

 ضوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی سفره خانه کیفی

ضوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی سفره خانه کمی

ضوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیر کیفی

ضوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیر کمی

 ضوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی واحدهای پذیرایی

ضوابطمعماری،ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمان

راهنماي قوانين و مقررات مالياتي تشکلهای مردم نهاد

آیین نامه اجرایی تاسیس

راهنماي تطبيق تشکلهای مردم نهاد

شرح وظایف واحد تشکل های مردم نهاد

مدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده متقاضیان تسهیلات

 ضوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی هتل

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir