سرپرست معاونت گردشگری:

روح سیاست‌های ابلاغی رهبری در برنامه‌های گردشگری حاکم است

سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری مبنیبر پنج‌ برابر شدن شمار ایران‌گردان خارجی، درقالب قانون برنامه ششم توسعه مصوب نشده، اما روحِ آن بر برنامه‌های گردشگری حاکم و اجرای آن الزام‌آور است.

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از ایسنا، میرهادی قره‌سیدرومیانی سرپرست معاونت گردشگری کشور، جمعه 21مرداد96، در اینباره گفت: «پنج‌برابر شدن گردشگران خارجی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین سند برنامه ششم توسعه مربوط می‌شود که این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق (مجلس شورای اسلامی) رأی نیاورد و در متن قانونی برنامه‌ ششم توسعه نیز لحاظ نشد و درباره آن توصیه هم نشده است. با وجود این، ما خودرا به انجام این سیاست ملزم می‌دانیم و برنامه‌هایمان با تأکید بر افزایش تعداد گردشگران خارجی تنظیم و اجرا می‌شود.»

او اضافه کرد: «این سیاست باید در قالب قانون تصویب و در متن آن لحاظ می‌شد؛ بااین‌حال، روح آن ایجاب می‌کند که پیگیر باشیم تا در پایان برنامه‌ هفتم توسعه به۲۰میلیونگردشگر هدف‌گذاری‌شده دست یابیم و این نیازمند آن است که وارد بحث‌های جزئی نشویم و دستبهدست هم دهیم تا توسعه‌ گردشگری اتفاق افتد.»

رومیانی در پاسخ به نقد یکی از اعضای شورای عالی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مبنی بر کم‌توجهی سازمان میراث‌فرهنگی به سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر پنج‌برابر شدن گردشگران خارجی، این سخنان را مطرح کرد و گفت: «متأسفانه تحت‌تأثیر مجمع‌الجزایری که در گردشگری شکل گرفته، به‌صورت جداگانه شاهد برنامه‌هایی هستیم که ضرورت دارد متمرکز و با مدیریتی منسجم اجرا شود، چراکه رویکردهای متفاوت و متنافر باعث می‌شود به نتیجه خوبی نرسیم.»

او ادامه داد: «دوستانی که در این حوزه اظهارنظر کرده‌اند بهتر است مطالعات بنیادین انجام دهند، چراکه حتماً با این سازمان آشنایی ندارند. ما امروز با گشودن درهای گفت‌وگو در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و تعالی آن، از بخش‌های خصوصی دعوت کرده‌ایم تا با خِرد جمعی، مسیر توسعهرا پیش بگیریم. اگر دوستان دیگری هم نظری در این خصوص دارند حتماً به ما ارائه دهند؛ ما بررسی می‌کنیم.»

رومیانی همچنین از تک‌محوری پرهیز داد و اظهار کرد: «محصول توسعه‌ گردشگری از تمرکز فعالیت‌های بخش‌خصوصی حاصل می‌شود؛ برای همین، در معاونت گردشگری به‌دنبال ایجاد این تمرکز هستیم.»

در تیرماه سال۹۴، مقام معظم رهبری در بند۵۰سیاست‌های ابلاغی کلی برنامه ششم توسعه تأکید کردند: «توسعه پایدار صنعت ایران‌گردی به‌گونه‌ای که ایران‌گردان خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل پنج‌برابر افزایش یابد.»

طبق آماری که سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری اعلام کرده، در سال۹۵حدود 5میلیونگردشگر به ایران سفر کردند که طبق فرمایش مقام معظم رهبری تا پنجسال دیگر، یعنی۱۴۰۰خورشیدی، این تعداد باید به۲۵میلیوننفر برسد، این درحالی است که در سند چشم‌انداز۲۰ساله گردشگری، آمار گردشگران خارجی به سال۱۴۰۴خورشیدی که کشور آن زمان، درحال اجرای برنامه هفتم توسعه است، باید به۲۰میلیوننفر برسد.

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir