بقعه ها و امام زاده ها

 

امامزاده حاجت

کمال الدین بهزاد

مقبره کمال خجندی

مقبره انگجی

 

بقعه عون بن علی

بقعه خواجه علی سیاهپوش

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir