معرفی و ارتباط با امور موزه ها

مهدی بزاز دستفروش

آدرس

  • تبریز
  • خیابان امام خمینی - نبش خیابان شهید جدیری
  • کدپستی 5166859616

اطلاعات تماس

  • 33348406- 041
  • ایمیل:muze@eachto.ir

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir