رشته های آموزشی در شهرستانها

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in منوی صنایع دستی

 

ردیف

نام شهرستان

رشته های آموزشی

1

آذرشهر

حکاکی روی فلز – منبت چوب – معرق چوب – طراحی سنتی - سوزندوزی

2

اهر

ورنی بافی – چرخکاری سفال –منبت چوب – معرق چوب- نگارگری – طراحی سنتی

3

اسکو

حکاکی روی فلز-معرق چوب – طراحی سنتی

4

بستان آباد

منبت چوب – معرق چوب – طراحی سنتی – سوزندوزی-طراحی سنتی

5

بناب

حکاکی روی فلز – منبت چوب  – معرق چوب -  طراحی سنتی – قلمزنی روی مس – نگارگری - تذهیب

6

تبریز

حکاکی روی فلز – زیورآلات سنتی – منبت چوب – معرق چوب – تذهیب – مینیاتور – طراحی سنتی – چاپ باتیک – ملیله سازی – گلیم بافی –سراجی سنتی –ورنی بافی – سوزندوزی ––نقاشی روی سفال – لعاب- چرخکاری سفال –کتیبه (کاشی زنی )

تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

7

جلفا

حکاکیروی فلز- طراحی سنتی – گلیم بافی – ورنی بافی – نقاشی روی سفال

8

چاراویماق

معرق چوب- گلیم بافی – سوزندوزی

9

خداآفرین

طراحی سنتی – ورنی بافی -  منیت چوب

10

سراب

منبت چوب – معرق چوب – طراحی سنتی - تذهیب

11

شبستر

حکاکی روی فلز –معرق چوب – منبت چوب – طراحی سنتی

12

عجبشیر

نقاشی روی سفال – حکاکی روی فلز – گلیم بافی – معرق چوب – منبت چوب

13

کلیبر

منبت چوب – طراحی سنتی – ورنی بافی

14

مراغه

حکاکی روی فلز – زیورآلات سنتی – ورنی بافی – گلیم بافی – معرق چوب- منبت چوب – نقاشی روی سفال – طراحی سنتی –قلم زنی روی مس

15

مرند

نگارگری – منبت - طراحی سنتی –چرخکاری سفال- نقاشی روی سفال - سبدبافی

16

ملکان

حکاکی روی فلز - قلم زنی روی مس - طراحی سنتی - نگارگری

17

میانه

تراش سنگهای قیمتی – گلیم بافی – حکاکی روی فلز – زیورآلات سنتی

18

ورزقان

حکاکی روی فلز – سوزندوزی – منبت

19

هریس

حکاکی روی فلز – طراحی سنتی –معرق چوب

20

هشترود

معرق چوب – منبت چوب – طراحی سنتی – سوزندوزی

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir