تسهیلات

در راستای حمایت از صنعتگران صنایع دستی همه ساله در صورت تخصیص اعتبار به معاونت صنایع دستی صنعتگرانی به بانکهای عامل معرفی شده اند این تسهیلات اکثرا کم بهره و باز پرداخت آنان طولانی مدت ( سه ساله )بوده است عمده این تسهیلات که در 3سال گذشته صنعتگران استفاده کرده اند مشاغل خانگی بوده است

تسهیلات مشاغل خانگی به دو صوت مستقل و پشتیبان ارائه می گردد تسهیلات پشتیبان مخصوص افرادی است که مسئولیت حمایت از شاغلین خانگی را در چرخه ی تولید اعم از بازار یابی وفروش ،تهیه مواد اولیه ،مشاوره ،بسته بندی تسهیلات ،آموزش ،طراحی و نوآوری و.....به عهده می گیرند .درحال حاضر پرداخت تسهیلات به پشتیبانان ازطریق صندوق مهر امام رضا (ع ) صورت می پذیرد.

تسهیلات مشاغل خانگی مستقل مخصوص افرادی است که خود به تنهای در منزل مسکونی فعالیت دارند .

مدارک لازم برای معرفی افراد مستقل به شرح زیراست :

1-  داشتن مجوز ازاداره ادره کل میراث فرهنگی و فعالیت در یکی از رشته های قابل فعالیت در منازل ( مطابق لیست مشاغل خانگی اعلام شده از طرف سازمان میراث فرهنگی و اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی .

2-    ثبت نام به طور صحیح در سایت مشاغل خانگی به آدرس

www.mashaghelkhanegi.ir

3-    ارائه پرینت از اطلاعات وارد شده در درسایت فوق وکدرهگیری

4-    تصویب تایید پرداخت تسهیلات در کارگروه شهرستانی ستاد کارشناسی طرحهای مشاغل خانگی

5-  ارائه مجوز مشاغل خانگی از طرف متقاضی به بانک عامل ( این مجوز از طرف معاونت صنایع دستی به متقاضی داده خواهد شد.مبلغ تسهیلات مشاغل خانگی مستقل پس از بررسی طرح معین خواهد شد .که حداکثر میزان آن باتوجه به دستورالعمل اعلام شده فعلی از 50میلیون ریال متجاوز نخواهد بود.

مدارک لازم برای معرفی افراد پشتیبان

1 ارائه مجوزصنایع دستی (کارت شناسائی یاپروانه تولید برای پشتیبان و کارت شناسائی برای افراد تحت پوشش)

2- ارائه طرح توجیهی ازطرف پشتیبان

3-ثبت نام افراد پشتیبان و تحت پوشش و دریافت کدرهگیری و ارائه پرینت ازموارد ثبت نام شده به معاونت صنایع دستی

4 ارائه قراردادمنعقده فی مابین فردپشتیبان وافراد تحت پوشش مطابق فرم اعلامی ازسوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir