موسسه های مجاز برگزاری دوره های کوتاه مدت گردشگری

ردیف موسسه برگزار کننده دوره کوتاه مدت گردشگری عنوان دوره مجاز به برگزاری آدرس موسسه

سایت اینترنتی

شماره تلفن شماره فاکس
1 جهاد دانشگاهی مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی تبریز چهارراه آبرسان جنب انتشارات فروزش کوی بزرگمهر

جهاد دانشگاهی

  04133370431 04133363588
2 سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی

1-      مدیریت فنی خدمات سیاحتی و جهانگردی

2-      راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

تبریزآبرسان–جنب هتل تبریزکوچه پناهی تقاطع اول www.imiazar.ir 04133379955 04133379955

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir